Badanie mikroflory i stanów zapalnych GutFlora+

Badanie mikroflory i stanów zapalnych GutFlora+

1 370,00 

GutFlora+

Badanie mikroflory i stanów zapalnych

Ilościowa ocena głównych grup bakterii tlenowych, bakterii beztlenowych, grzybów połączone z oceną wydajności procesu trawienia oraz markerów zapalnych.

Wybierz opcję:

UMÓW BADANIE  +48 511 580 570

lub

KUP BADANIE:

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Badanie mikroflory i stanów zapalnych GutFlora+

Diagnostyka dysbioz układu pokarmowego i ocena funkcjonalności układu pokarmowego

W badaniu oprócz ilościowej oceny głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, wykonywana jest ocena wydajności procesu trawienia oraz markerów zapalnych. 

Badanie jest nieinwazyjne i może wskazać czy badana osoba jest narażona na rozwój nadwrażliwości pokarmowych (szczególnie IgG-zależnej), bądź czy w jelicie toczą się procesy zapalne. Badanie GutFlora+ to istotna diagnostyka w prewencji poważnych chorób.

Jest to test  laboratoryjny dlatego konieczne jest wysłanie samodzielnie pobranego materiału do laboratorium.

Badanie GutFlora+ obejmuje następujące parametry:

  • ocenę składu mikrobiologicznego kału (informacje przy badaniu GutFlora)
  • konsystencję i pH kału – które dają informację o przebiegu procesów trawiennych w przewodzie pokarmowym.
  • pozostałości trawienia tłuszczów, białek i cukrów – które kompleksowo pozwalają na ocenę procesów trawienia i wchłaniania na całym odcinku przewodu pokarmowego.
  • sekrecyjną immunoglobulinę A (sIgA) – której poziom jest związany z obecnością antygenów pochodzących z pokarmu, bakterii, grzybów i wirusów. Przeciwciało wydzielnicze sIgA pełni bardzo istotną rolę w odporności związanej z błonami śluzowymi, w tym błoną śluzową jelita, neutralizując antygeny obecne w przewodzie pokarmowym.
  • krew utajoną w kale – której dodatni wynik może wskazywać na krwawienie z przewodu pokarmowego i być sygnałem poważnych schorzeń.
  • elastazę trzustkową  której niskie stężenie może oznaczać nieprawidłowe funkcjonowanie trzustki, co ma wpływ na procesy trawienne. Oznaczenie stężenia elastazy trzustkowej jest bezpośrednim wskaźnikiem ilości wydzielanego przez trzustkę enzymu, który nie ulega trawieniu w przewodzie pokarmowym.
  • alfa-1-antytrypsynę – której stężenie gwałtownie wzrasta w wyniku reakcji zapalnej toczącej się np. w jelicie. Badanie w kale alfa-1-antytrypsyny, która nie jest trawiona przez enzymy jelitowe, wykazuje dobrą korelację z wynikami oznaczeń zespołu utraty białek uzyskanymi metodą izotopową.
  • kalprotektynę – która jest markerem chorób nowotworowych i zapalnych przewodu pokarmowego oraz wskaźnikiem różnicującym pacjentów z jelitem drażliwym (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) i pacjentów z chorobami zapalnymi jelit (IBD, ang. Inflammatory Bowel Disease).

W badaniu oceniany jest skład ilościowy kału pod kątem mikroorganizmów znajdujących się w jelicie oraz parametry laboratoryjne oceniające funkcjonalność układu pokarmowego

bakterie tlenowe
Escherichia coli, Enterococcus sp., Enterobacter sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Serratia sp., Hafnia sp., Klebsiella sp., Providencia sp., Morganella morganii, Citrobacter sp.;

bakterie beztlenowe
Bacterioides sp., Bifidiobacterium sp., Lactobacillus sp., Clostridium sp.;

grzyby
Geotrichum candidum, Candida albicans, Candida sp., Pleśń;

konsystencja i pH kału, pozostałości trawienia tłuszczów, białek i cukrów, obecność krwi utajonej, sekrecyjna immunoglobulina A (sIgA), elastaza trzustkowa, alfa-1-antytrypsyna, kalprotektyna.

Materiał do badania: kał

Czas oczekiwania na wynik: 22 dni robocze od momentu zarejestrowania próbki w laboratorium


Kupując badanie otrzymujesz zestaw do pobrania materiału. Zestaw zawiera instrukcję postępowania oraz wszystkie niezbędne elementy do pobrania próbki. Zabezpieczony materiał należy wysłać przesyłką kurierską do Laboratorium Diagnostycznego (przesyłka jest opłacona, zatem klient nie ponosi dodatkowych kosztów wysyłki). Wynik testu dostarczany jest e-mailem lub listownie na wskazany w formularzu adres.

Badanie wykonywane jest przez Laboratorium Immunodiagnostyki Cambridge Diagnostics w Warszawie. Laboratorium jest wpisane do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (numer identyfikacyjny 3558).