Obowiązek informacyjny RODO

Dietetyka i Żywienie Medyczne

SKRÓCONA INFORMACJA § RODO §
PEŁNA INFORMACJA § RODO §
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN
DANE KONTAKTOWE
MONITORING

Pełna informacja

§ RODO §


1. Informacje o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych jest Health Inn Med Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 107/4,  50-307 Wrocław, email: kontakt@inn-med.pl) reprezentowanym przez Doriana Nowackiego.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: kontakt@inn-med.pl lub telefonicznie (511580570) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.  Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: (1) wykonania umowy; (2) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (3) wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; (4) budowania relacji z klientem,  kontrahentem oraz celach marketingowch

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b – c Rozporządzeniea Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz  art. 6 ust. 1 pkt f tego rozporządzenia uzasadniając prawny interes Administratora polegający na możliwości budowania relacji z klientami, relacji biznesowych z kontrahentami oraz realizacji celów marketingowych (newsletter)

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne oraz adresów poczty elektronicznej Administratora podanych powyżej.

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

– Cambridge Diagnostics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa.

– NZOZ DIALAB s.c. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Życzliwa 15, 53-030 Wrocław.

– VITAIMMUN sp. z o.o. s.c. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Czechosłowacka 103, 61-425 Poznań.

– Poray sp z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu. adres: Wawrzyniaka 41, 53-022 Wrocław.

– ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

– Nakiedy sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, adres: ul. 3 Maja 15/4 84-200 Wejherowo.

– Hostido.pl Gałązka Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, 80-103 Gdańsk., ul. Kartuska 5.

– operatorzy płatności przelewy24: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu. adres: ul. Kanclerskiej 15, 60-327, Poznań.

– operatorzy płatności eService: Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Jana Olbrachta 94, 01‑102 Warszawa.

– Badania.pl sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 58, 60-144 Poznań

– nazwa.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000594747), ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków.

– Operator płatności – Stripe Payments Europe, Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland.

– Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia)

Odbiorcami Państwa danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Chinach mogą być następujące podmioty:

– Google

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Unia Europejska zawarła prozumienie (Privacy Shield) z USA w sprawie ochrony danych osobowych. Google, przystąpili do programu Privacy Shield i tym samym gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy lub usług na rzecz osób, których dane dotyczą. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez Administratora, a później maksymalnie przez 5 lat. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Prawo do wniesienia skargi

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

7. Dobrowolność udostępnienie danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nieudostępnienie danych wiąże się z niemożliwością wykonania usługi lub ograniczeniami w wykonaniu usługi

8. Brak profilowania

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

Klauzula informacyjna jest częścią integralną POLITYKI PRYWATNOŚCI